Piotr Dziadzio został powołany na stanowisko Głównego Geologa Kraju - poinformował resort środowiska. Wcześniej tę funkcję pełnił Mariusz Orion Jędrysek, który został odwołany w czerwcu.

Jak podał resort, Dziadzio ma wieloletnie doświadczenie w branży geologicznej i w poszukiwaniu oraz wydobyciu surowców. Jest też autorem wielu publikacji naukowych, opracowań, projektów i dokumentacji geologicznych. Karierę zawodową w geologii rozpoczął w 1992 roku w PAN-Instytucie Nauk Geologicznych. W latach 1993-2006, pracował w PGNiG S.A. w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach oraz w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku - Regionalnym Południe w Jaśle.

W latach 2006-2011 Dziadzio był dyrektorem zarządzającym spółką Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze sp. z.o.o. w Gorlicach. W latach 2012-2013 pracował w firmach prywatnych związanych z wydobyciem surowców. Następnie od 2013 do chwili obecnej pracował w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym.

Piotr Dziadzio jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2016 został wybrany na sekretarza generalnego tej organizacji. 

Od 2014 roku Dziadzio jest redaktorem naczelnym czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze. Od 2016 roku jest również sekretarzem Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council).