Pilne zakupy dla wojska na misjach zagranicznych będą możliwe z pominięciem offsetu - Sejm nowelizował ustawę o zamówieniach kompensacyjnych. Decyzję będzie podejmował szef MON-u. Do 31 marca każdego roku będzie miał czas na poinformowanie o zakupach rządu i sejmu.

Dotychczas, zgodnie z ustawą offsetową, jeśli wartość zakupu przekraczała 5 mln euro, musiał mu towarzyszyć offset. W połowie sierpnia rząd zapowiedział uproszczenie procedur.

Nowelizacja ustawy offsetowej jest częścią tzw. pakietu afgańskiego przyjętego w sierpniu przez rząd i zakładającego m.in. zwiększenie wydatków na wyposażenie polskiego kontyngentu w ramach misji ISAF.