Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli zbadają działania KNF oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wobec kilku prywatnych instytucji, powiązanych między innymi z miliarderem Leszkiem Czarneckim. NIK przyjrzy się m.in. roli polityków poprzedniej władzy w procesie przejęcia Getin Noble Banku.

Wśród wymienianych w kontekście kontroli instytucji, znajduje się przede wszystkim VeloBank - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

VeloBank powstał wskutek przymusowej restrukturyzacji Getin Banku Leszka Czarneckiego. Teraz bank jest w trakcie procesu sprzedaży, za który odpowiada BGF.

Kontrolerzy NIK chcą wziąć pod lupę wszelkie działania i decyzje organów dbających o bezpieczeństwo krajowego rynku finansowego w związku z tym, co działo się i dzieje z należącym w przeszłości do Czarneckiego banku. 

Przed sześcioma laty głośno było o planach przejęcia zagrożonego upadłością Getin Banku za złotówkę. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się roli polityków poprzedniej władzy w procesie przejęcia.

W kwietniu 2023 roku Leszek Czarnecki pozwał Skarb Państwa i VeloBank S.A. ws. Getin Noble Banku. W 2018 roku Czarnecki ujawnił nagraną rozmowę z ówczesnym szefem KNF Markiem Ch. W rozmowie omawiano tzw. "plan Zdzisława", zakładający ogłoszenie upadłości Getin Banku i przejęcie jego aktywów przez Skarb Państwa za symboliczną kwotę.

Proces miał się odbyć pod pretekstem złej kondycji finansowej banku należącego do Czarneckiego, a za całą operację odpowiadać miał Zdzisław Sokal - prezes  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W ujawnionej rozmowie z Leszkiem Czarneckim, szef KNF sugerował odstąpienie od transakcji w zamian za łapówkę.

Poza VeloBankiem doraźna kontrola obejmuje też działania podjęte wobec spółki Ursus, a także Polskiego Banku Apeksowego. Zdaniem NIK, taka kontrola jest zasadna i oczekiwana społecznie.

Fundusz Cerberus chce przejąć VeloBank

Pod koniec września 2022 roku BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Jego działalność 3 października została przeniesiona do Banku BFG, którego właścicielem jest obok BFG także System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce. SOBK objął 49 proc. akcji utworzonego przez fundusz Banku BFG SA, a pozostałe 51 proc. miał BFG. VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Banku.

Do VeloBanku przeniesione zostały m.in. wszystkie depozyty klientów Getin Noble Banku, a także kredyty w złotych, z przeniesienia wyłączone były natomiast kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych.

Pod koniec marca spółka zależna od Cerberus Capital Management podpisała przedwstępną umowę nabycia 100 proc. akcji VeloBanku. Jak podano, finalizacja transakcji jest uzależniona od uzyskania przez Cerberus wszystkich niezbędnych zgód regulacyjnych, m.in. od Komisji Europejskiej oraz Komisji Nadzoru Finansowego, i spodziewana jest w połowie 2024 roku.

W przypadku nabycia banków ze znaczącym udziałem w rynku detalicznym, standardem jest oczekiwanie przez KNF złożenia tzw. zobowiązań inwestorskich, m.in. w zakresie wprowadzenia akcji banku na Giełdę Papierów Wartościowych - wyjaśniał przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. Notowanie akcji banków na giełdzie sprzyja umacnianiu ich bezpieczeństwa, a konieczność wypełniania stosownych obowiązków informacyjnych zwiększa przejrzystość działalności takich banków - mówił przewodniczący.

Opracowanie: