Niedługo mogą się pojawić wyboje na drodze nowej koalicji. Współpraca pomiędzy resortami infrastruktury i środowiska może być trudna. Z pewnością będzie dochodzić do sporów o transportowe inwestycje - o obwodnice Augustowa czy Wasilkowa.

Premier Kaczyński pod presją ekologicznego lobby - wstrzymał budowę obu tras, bo leżą w chronionym obszarze Natura 2000. Drogowcy czekają na decyzje, cały czas rosną sumy odszkodowań.

Minister środowiska zechce wytyczyć nowe lokalizacje obu tras. To może zająć drogowcom kilka lat, ale tyle dotychczasowy szef Ekonfunduszu nie może czekać i już zapowiada wymianę kadr w Generalnej Dyrekcji Dróg. Tymczasem na obwodnicy Wasilkowa firma wyrównała już teren, wykarczowała drzewa, są podpory pod wiadukty. To już kosztowało 20 mln zł. Minister zmienił właśnie granice obszaru Natura 2000. Kiedyś obwodnica Wasilkowa cała leżała w obszarze chronionym. Teraz z jej 5 km, chronione mają być tylko 2. To może pomóc w dokończeniu inwestycji.