„W zgodnej gromadzie jesteśmy w stanie dokonywać rzeczy wielkich. Rozproszeni, skłóceni – przegrywamy” – stwierdził wicepremier Janusz Piechociński podczas uroczystości 85-lecia Związku Młodzieży Wiejskiej. "Dzisiejszy świat wymaga ludzi aktywnych, którzy szanują wartości i potwierdzają je we własnym życiu" -dodał.

Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że potrzeba rachunku sumienia ludzi sprawujących władzę, by "przez kłótliwość, niechęć, wojny na dole i górze" nie zmarnować szans, które przyniosło powstanie "Solidarności". Czy z tych wielkich wartości, z tamtych uniesień ocaliliśmy dla przyszłych pokoleń to, co najważniejsze? - pytał.

Obecny na uroczystości minister rolnictwa Stanisław Kalemba powiedział, że Polska w perspektywie 2014-2020 będzie miała największy budżet ze wszystkich państw członkowskich UE. Na wspólną politykę rolną będziemy mieli piąty budżet w UE. Na rozwój obszarów wiejskich największy budżet ze wszystkich państw, to jest ok. 11 mld euro - wyliczał. Budżet w nowej perspektywie może być większy, i w moim przekonaniu będzie większy niż w obecnej perspektywie - ocenił.

Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja pozarządowa, która powstała w 1928 r.; obecnie liczy około 10 tysięcy członków.