Palestyńczycy pesymistycznie oceniają szanse zawarcia układu pokojowego z Izraelem przed 20 stycznia - końcem kadencji prezydenta USA Billa Clintona - powiedział w piątek jeden z przywódców palestyńskich Faruk Kadumi.

Kadumi - szef departamentu spraw zagranicznych Organizacji Wyzwolenia Palestyny - uważa, że izraelski premier Ehud Barak "uchylał się od własnych zobowiązań, a w negocjacjach z Palestyńczykami uciekał się do podstępu i oszustw". Pomimo elastyczności wykazywanej przez Palestyńczyków, Izraelczycy nie zareagowali na nią pozytywnie i przypisują ją słabości Arabów. Dlatego też nie jesteśmy optymistami jeśli chodzi o realizację porozumienia w tym okresie" -oświadczył wysoki funkcjonariusz palestyński.

Kadumi był w Kairze na czwartkowym posiedzeniu Komitetu Ligi Arabskiej, na którym wyrażono poparcie dla rewindykacji palestyńskich co do Jerozolimy wschodniej i prawa uchodźców palestyńskich do powrotu na ziemie należące obecnie do Izraela.

00:30