Projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości umożliwiający karanie posłów i senatorów za niewłaściwe zachowanie również poza parlamentem jest już dostępny. Parlamentarzystom muszą w takim przypadku liczyć się obniżeniem uposażenia lub diety.

Dotychczas takie cięcia były możliwe w przypadku uniemożliwiania pracy Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego przez naruszenie regulaminu i za nieusprawiedliwioną nieobecność. Ustawa nakładała także obowiązek godnego zachowania wyłącznie na sali posiedzeń.

Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, parlamentarzyści będą musieli zachowywać się godnie zawsze i wszędzie. Jak czytamy w uzasadnieniu, posłowie i senatorowie reprezentują parlament na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.

Politycy PiS uważają, że projekt ustawy zwiększy prestiż i powagę polskiego parlamentu. 

Posłowie opozycji obawiają się, że nowe przepisy zostaną wykorzystane do politycznej walki i karania ich m.in. za wypowiedzi w mediach.

(mpw)