Park Krakowian, upamiętniający narodziny dziecka, może powstać w stolicy Małopolski. Rejestracja dla rodziców zainteresowanych posadzeniem drzewa ruszy w sobotę. Jeśli akcja spotka się z odzewem, będzie kontynuowana.

Formularz zgłoszenia znajdzie się na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM). Zarejestrować może się każdy, to chce - poprzez posadzenie drzewa - upamiętnić narodziny swojej pociechy.

Na pomysł utworzenia Parku wpadła w ubiegłym roku Agata Bloswick, aktywistka z grupy aDaSie (grupa dąży do zmian w przestrzeni miejskiej). W Urzędzie Miasta Krakowa projekt przedstawiła radna PO Anna Szybist, radni go zaakceptowali. Tworzenie Parku ma nadzorować Zarząd Zieleni Miejskiej. To, czy projekt w pełni zostanie zrealizowany, zależy od zainteresowania mieszkańców.

Na początku planowano, aby drzewo mógł posadzić każdy, komu urodzi się dziecko. By jednak nie ograniczać rodziców, zapadła decyzja, żeby każde dziecko (poniżej 18. roku życia), nie tylko to nowo narodzone, mogło mieć swoje drzewo w Parku.

Inicjatywa nie tylko pozwala upamiętnić narodziny dziecka, ale i służy zazielenieniu miasta - powiedział dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf.

Rejestracja, która ruszy w sobotę, dotyczy sadzenia drzew na łące przy ul. Ks. Józefa. Tutaj rodzice będą mogli posadzić pierwsze drzewa 27 maja (data wybrana celowo pomiędzy Dniem Matki, a Dniem Dziecka). Na początku posadzonych zostanie 200-300 drzew. Będą to gatunki długowieczne, takie jak olcha, dąb i wiąz - wyjaśnił dyrektor ZZM.

Rodzice, którzy zarejestrują swój udział w projekcie, nie muszą się martwić o miejsce i zakup sadzonek. To ZZM przydziela zainteresowanym konkretne miejsca w Parku, przypisuje także gatunek drzewa. Dołki wykopane na sadzonki będą już czekać na rodziców 27 maja. Zainteresowani mogą też liczyć na pomoc podczas sadzenia. Drzewa zostaną oznaczone specjalnymi tabliczkami pamiątkowymi, o które będzie dbał ZZM.

Pierwszy Park Krakowian ma powstać przy ul. Ks. Józefa, na kolejne Zarząd Zieleni Miejskiej wygospodarował pięć lokalizacji (w różnych rejonach miasta) przy ulicach: Markowskiego, Falistej, Ptaszyckiego, Węgrzeckiej i Puszkarskiej.

Nasadzenia mają się odbywać dwa razy w roku - wiosną i jesienią. O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.


(j.)