Łódzcy radni wprowadzili zakaz palenia na przystankach tramwajowych i autobusowych oraz placach zabaw w mieście. Podobne zakazy obowiązują już między innymi w Poznaniu, Gdańsku i Lublinie.

Autor projektu tej uchwały, radny PiS Sławomir Worach uważa, że osoby niepalące mają prawo do czekania na niezadymionych przystankach. Według niego, w ten sposób przestaną być biernymi palaczami.

Strefa, w której obowiązuje zakaz palenia ma istnieć niezależnie od tego, czy na przystanku jest wiata, czy też nie. Palenie ma być zakazane w odległości 15 metrów w jedną i drugą stronę od słupka z oznaczeniem przystanku. W wypadku placów zabaw zakaz ten obowiązywać będzie na całym ich terenie.

Nad przestrzeganiem zakazu ma czuwać straż miejska. Jego nieprzestrzeganie będzie traktowane jako wykroczenie i będzie podlegać karze grzywny. Zakaz palenia będzie obowiązywał od 1 września br.