Były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych płk rez. Zbigniew Sz. został uniewinniony z zarzutu szpiegostwa na rzecz wywiadu USA w latach 1992-1996.

Wg sądu, nie ma podstaw, by uznać, że informacje, których Sz. mógł udzielać, mogły wyrządzać szkodę interesom kraju.

Proces przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie był tajny; wyrok jest nieprawomocny. W marcu WSO skazał Sz. na 5 lat więzienia i degradację, ale wyrok uchylił Sąd Najwyższy.

Sz. - nadzorujący w WSI attache wojskowych za granicą - został zdemaskowany w 1996 r. przez UOP. Według mediów, miał on współpracować za pieniądze z wywiadem USA. Miało do tego dojść m.in. podczas pobytu Sz. w Jugosławii.