Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła zażalenie spółki Salini Polska na tryb wyboru wykonawcy prac zabezpieczających obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 w formie negocjacji bez odwołania - podała w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecnie Dyrekcja czeka więc na ostateczne oferty zaproszonych do negocjacji wykonawców, aby jeszcze w czerwcu móc wskazać najkorzystniejszą z nich, a następnie podpisać umowę.

O zaproszeniu ośmiu firm do składania ofert na wykonanie prac zabezpieczających obwodnicy Częstochowy GDDKiA informowała we wtorek. Jak sygnalizowali jej przedstawiciele, te prace wraz z innymi ewentualnymi działaniami Dyrekcji mają doprowadzić do udostępnienia głównego ciągu trasy do końca br. Rozpoczęcie prac zabezpieczających zaplanowano przed końcem sierpnia.

Pod koniec kwietnia GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Salini Polska, która budowała ten 21-kilometrowy odcinek autostrady A1 (tzw. odcinek F dotąd niezrealizowanego fragmentu Tuszyn - Pyrzowice). Odstąpienie od umowy było spowodowane brakiem postępu prac, a także znacznym opóźnieniem względem harmonogramu.

Po zakończeniu wstępnych negocjacji dotyczących zakresu i formy zabezpieczenia zrealizowanych dotąd prac na obwodnicy Częstochowy, zaprosiliśmy osiem firm do składania ofert. To kolejny, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, etap przyspieszonej formuły wyłonienia wykonawcy przez negocjacje bez ogłoszenia, mający na celu niezwłoczne zabezpieczenie robót - napisano w komunikacie Dyrekcji ws. realizacji wyboru wykonawcy w formie negocjacji.

Zgodnie z zakładanym harmonogramem postępowania przewidzianego w przypadku potrzeby pilnego zabezpieczenia wykonanych już prac, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zakończyliśmy pierwszy etap negocjacji bez ogłoszenia. Miały one na celu ustalenie zakresu robót zabezpieczających i doprecyzowanie warunków przyszłej umowy. Dlatego negocjacje dotyczyły przede wszystkim formy kontraktu oraz zawartych w niej warunków i ryzyk po obu stronach umowy - dodano.

Do składania ofert GDDKiA zaprosiła sześć firm będących generalnymi wykonawcami trasy A1 w Polsce, tj.: Budimex, Berger Bau, Strabag, Pol-Aqua, Mirbud i Intercor, a także dwóch głównych podwykonawców odcinka F, czyli firmy Bud-Pol i Lemar. Kolejnymi krokami będą: zebranie ofert i wyłonienie najkorzystniejszej z nich oraz podpisanie umowy z wykonawcą.

Według GDDKiA, dzięki oparciu procedury wyboru wykonawcy na trybie negocjacji bez ogłoszenia, na co pozwalają i co regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozpoczęcie prac budowlanych możliwe powinno być jeszcze przed końcem sierpnia. Ma to pozwolić na realizację pilnych prac zabezpieczających już wykonane elementy inwestycji.

Harmonogram zakłada, że oferty będą składane do 11 czerwca 2019 roku, a podpisanie umowy z wykonawcą (przy braku odwołań) powinno odbyć się w sierpniu tego roku. GDDKiA zakłada, że zakończenie wykonania prac zabezpieczających powinno nastąpić do połowy grudnia 2019 roku.

GDDKiA podawała też, że we wtorek miała miejsce rozprawa w Krajowej Izby Odwoławczej w związku z odwołaniem złożonym przez Salini Polska. Spółka domagała się wstrzymania rozpoczętej procedury pilnego wyłonienia wykonawcy w trybie negocjacji bez ogłoszenia i nowego ogłoszenia postępowania przetargowego w którym mogłaby brać udział.

Zawartą w październiku 2015 roku umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka F za ponad 703 mln zł brutto (z pierwotnym terminem zakończenia prac przypadającą w tym roku) GDDKiA zerwała z konsorcjum kierowanym przez Salini 29 kwietnia.

Na koniec 2018 roku stan realizacji obwodnicy Częstochowy wynosił niespełna 50 proc. Firma Salini miała powrócić na place budów w połowie marca, wraz z zakończeniem zimowej przerwy, jednak tego nie zrobiła. Zwróciła się do GDDKiA z żądaniem zwiększenia kwot za realizację zadań.

Po zerwaniu kontraktu z Salini GDDKiA deklarowała wolę jak najszybszego wznowienia prac na tym odcinku. Jak informowała Dyrekcja na początku maja, w związku z tym wdrożyła przewidzianą Prawem budowlanym procedurę wyboru wykonawcy w trybie negocjacji bez ogłoszenia.