Czy kobiety zostaną pozbawione szansy na bardzo wczesne wykrycie raka piersi? Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć profilaktyczny program, który pomaga wykrywać zmiany nowotworowe. Wojewódzkie ośrodki koordynujące alarmują, że mają wręcz sygnały o planach likwidacji programu.

Wojewódzkie ośrodki na trzy miesiące przed końcem programu nie wiedzą, czy będzie on kontynuowany w przyszłym roku. Od wiosny do tej pory z ministerstwa, które finansuje badania, nie przyszła żadna odpowiedź dotycząca przyszłości badań.

Po to, aby od stycznia program działał dalej , to już powinien być ogłoszony konkurs i rozstrzygnięty. Aby jednostki, w których znajdują się takie ośrodki, miały pewność, że będzie zapewnione ich finansowanie - mówi reporterce RMF FM Barbarze Zielińskiej Jolanta Kotowska, szefowa wrocławskiego ośrodka. Żadne pismo z resortu do nas nie dotarło; nikt nie ma pojęcia, jaki będzie kształt tego programu dalej. Słyszy się o zmianach, radykalnych zmianach - dodaje.

Ministerstwo Zdrowia w mailu do naszej reporterki twierdzi, że podejmie decyzję w sprawie finansowania programu pod koniec roku. Konkretnej daty brak.

MINISTERSTWO ZDROWIA

RZECZNIK PRASOWY

MZ-BP-P-0620-5076-5/MH/10 Warszawa, 2010-09-17

Pani

Barbara Zielińska-Mordarska

RMF

Szanowna Pani Redaktor,

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia podejmie decyzję o sposobie realizowania Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy przed końcem 2010 roku, po zapoznaniu się z podsumowaniem dotychczasowej realizacji zadań wykonywanych przez Wojewódzkie i Centralne Ośrodki Koordynujące oraz opinią Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych, która jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących Narodowego programu,.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.) wyboru realizatorów działań wynikających z Programu, finansowanych z budżetu państwa, dokonuje się w trybie konkursu ofert przeprowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. W świetle ww. przepisów konieczne jest zatem przeprowadzenie procedury konkursowej i wyłonienie realizatorów na kolejne lata.

Zgodnie z założeniami ww. zadań z roku 2005 na potrzeby obu programów populacyjnych utworzono (w drodze postępowania konkursowego) osobne sieci Wojewódzkich i Centralnego Ośrodka Koordynującego. Realizatorzy zostali wyłonieni na lata 2006-2010.

Z poważaniem

/-/ Piotr Olechno