Przepis, umożliwiający odbieranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, jest niezgodny z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny. Badał on konstytucyjność przepisów ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych z 2005 roku.

O uznanie wspomnianego przepisu za niezgodny z konstytucją wnioskowali podczas rozprawy przed TK przedstawiciele Sejmu i Prokuratora Generalnego. Jednak Sejm chciał wzmocnienia kontroli odbierania prawa jazdy w starostwach, a Prokurator - rezygnacji z tego instrumentu. W ocenie Prokuratora Generalnego odbieranie prawa jazdy jest instrumentem nieskutecznym. W I półroczu 2009 roku - jak wynika z danych, przedstawionych przez przedstawiciela Prokuratora Generalnego - wnioskowano o odebranie prawa jazdy 20,5 tys. osób, natomiast poprawę ściągalności alimentów zanotowano jedynie w 1,5 tys. przypadków.

Przedstawiciel Sejmu podkreślał z kolei, że odbieranie prawa jazdy jest skutecznym sposobem egzekucji alimentów. Zaznaczył jednak, że konieczne jest wprowadzenie instrumentów kontrolnych w starostwach przy składaniu wniosków o odbieranie prawa jazdy. Wnioskował o częściowe uznanie zaskarżonych przepisów za niezgodne z konstytucją.

Uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego wysłuchał reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Posłuchaj relacji:

Trybunał badał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, dotyczące zatrzymania prawa jazdy Zbigniewowi Sz., o co wnioskował prezydent Łodzi.