Od 1 stycznia 2018 r. na administracyjnej mapie Polski pojawi się siedem kolejnych miast – informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Tym samym w naszym kraju istnieć będzie już 930 miast.

Od 1 stycznia 2018 r. na administracyjnej mapie Polski pojawi się siedem kolejnych miast – informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Tym samym w naszym kraju istnieć będzie już 930 miast.
Zdj. ilustracyjne /Lech Muszyński /PAP

Status miasta przyznano gminom Józefów nad Wisłą, Otyń, Sanniki, Tułowice, Wiślica, Łagów i Radoszyce. Rada Ministrów przesunęła o rok termin zmiany statusu miejscowości Chełmiec.

Pięć z siedmiu nowych miast posiadało już ten status w przeszłości (nie zaliczają się do tej grupy Sanniki i Tułowice). Józefów nad Wisłą posiadał prawa miejskie w latach 1687 - 1868 r. Otyń był już miastem w latach 1329-1945, podobnie jak Łagów, który prawa miejskie posiadał w latach 1375-1869, a także Radoszyce (1370-1870). Z kolei Wiślicy prawa miejskie zostały nadane przed 1326 r. - miejscowość utraciła je po powstaniu styczniowym w roku 1869.

Co daje status miasta?

Jak podkreśla resort, uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść jej także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej, a także możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 roku istniały w Polsce 923 miasta. Były to 302 gminy miejskie oraz 621 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.

(mn)