W ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 zł – podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Najniższa emerytura i renta ma wynieść 1588,44 zł.

W informacji zamieszczonej w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że w ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r. zaproponowano modyfikację obecnie obowiązujących zasad wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany te będą polegały w szczególności na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W ostatnich dniach wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed powiedział, że w przyszłym roku rząd planuje przeprowadzenie waloryzacji kwotowo-procentowej. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, ale z gwarancją minimalnej podwyżki.

W projekcie - jak czytamy - zaproponowano minimalną gwarantowaną podwyżkę na poziomie 250 zł.

"Proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach" - podkreślono w rządowej informacji.

Poinformowano ponadto, że obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8 proc.

Wiceminister Szwed przekazał, że w budżecie państwa na przyszłoroczną waloryzację świadczeń zaplanowano około 40 mld zł.