Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło nowy znak graficzny policji. Nowe logo pojawi się na wszystkich budynkach komend i komisariatów policji. Ma to nastąpić w latach 2013-2015. Na program standaryzacji przeznaczono miliard złotych.

Program zakłada ujednolicenie graficznych, wizerunkowych i funkcjonalnych aspektów działalności polskich komend i komisariatów policji - podkreślał Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW, podczas prezentacji nowego znaku graficznego dla policji. Mieszkańcy powinni bez problemu identyfikować obiekty - zaznaczył.

Projekt zwycięskiego znaku graficznego nawiązuje do wzoru odznaki policyjnej, tzn. gwiazdy ośmioramiennej. "Zależało nam na zachowaniu pewnej ciągłości i spójności identyfikacji wizualnej policji - podkreślał Paweł Krzywda, współautor projektu, zespół Idee z Katowic.

Logo pojawi się już w lipcu na nowo oddanych budynkach.

Konkurs był jednym z etapów programu standaryzacji komend i komisariatów policji, który będzie kosztował około miliarda złotych. Pieniądze będą pochodzić z budżetu państwa.