Sąd Okręgowy w Szczecinie uniewinnił w procesie apelacyjnym dwie kobiety ukarane za opalanie się topless na jednym ze szczecińskich kąpielisk. Od wyroku sądu grodzkiego odwołała się jedna z kobiet, ale zgodnie z przepisami kodeksu karnego, sąd uniewinniając jedną, zdecydował też o uniewinnieniu drugiej.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono że fakt, iż kobiety opalały się topless, nie wywołał oburzenia czy zgorszenia innych plażowiczów, co oznacza, że nie był to czyn nieobyczajny czy też wybryk.

Kobiety opalały się topless na kąpielisku Arkonka w Szczecinie w maju ubiegłego roku. Szczeciniankom uwagę zwrócili policjanci. Te jednak odmówiły założenia biustonoszy. Odmówiły także przyjęcia mandatu. Ostatecznie wniosek policyjny o ukaranie za opalanie się topless trafił do sądu grodzkiego.