Małopolscy przedsiębiorcy burzą się przeciwko planowanej likwidacji ulg podatkowych dla firm mających status zakładów pracy chronionej. Jak dowiedział się "Dziennik Polski" o nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wnioskował sam Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W uzasadnieniu napisano, że zmiany mają zapobiec utracie płynności finansowej Funduszu, czyli zapewnić jego dalszy byt. Jeśli nowelizacji nie będzie, to w 2011 r. zabraknie pieniędzy na organizacje pozarządowe, programy celowe, a nawet na warsztaty terapii zajęciowej - podkreśla Dagmara Lustyk z Biura Prasowego PFRON.

Zmiany doprowadzą do tego, że zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne będą musiały płacić podatek od nieruchomości, leśny, rolny i od czynności cywilnoprawnych. Tylko na tej zmianie PFRON ma zaoszczędzić ok. 85 mln zł.

Jeśli zabiorą nam ulgi, to zakłady pracy chronionej będą likwidowane - zapowiada Fryderyk Skarżyński, właściciel jednej z krakowskich piekarni.