Światowej sławy niemiecki kardiolog – prof. Roland Hetzer – ma wydać opinię w sprawie Mirosława G. Ekspertyza, którą przygotuje profesor ma odpowiedzieć na pytanie, czy kardiochirurg ze szpitala MSWiA prawidłowo leczył jednego z pacjentów, który zmarł po przeszczepieniu mu serca.

Mirosław G. dokonał przyczepu, gdy pacjent miał m.in. zapalenie płuc.

Profesor Hetzer potwierdza, że przyjął propozycję wydania opinii w sprawie Mirosława G. Odmawia jednak jakichkolwiek komentarzy.

Specjalista z Berlina ma być ma być bezstronny, a jego opinia jest bardzo cenna. Profesor Hetzer ma na koncie ma ponad 500 operacji przeszczepienia serca i jest wybitnym znawcą tematu.

Hetzer kieruje najlepszą niemiecką placówką – Centrum Serca w Berlinie. Jest zapraszany do najlepszych szpitali na całym świecie. Nawiązał współpracę w wieloma klinikami m.in. w Sarajewie, Sankt Petersburgu i Moskwie Jego pacjentem był m.in. Borys Jelcyn.