Nie żyje prof. Jerzy Bartmiński, wybitny językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista - poinformował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Naukowiec miał 82 lata. Profesor Bartmiński zmarł w poniedziałek.

Prof. Jerzy Bartmiński był emerytowanym wykładowcą UMCS oraz Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, twórcą Lubelskiej Szkoły Etnolingwistycznej, autorem blisko 700 publikacji dotyczących problemów tekstologii, odmian i stylów języka, semantyki, słownictwa aksjologicznego, gatunków polskiego folkloru, składni, kategorii językowych, językowego obrazu świata, stereotypów językowych i wielu innych zagadnień mieszczących się na styku języka i kultury, w tym tak ważnych dla etnolingwistyki pozycji jak "Językowe podstawy obrazu świata" czy seria "Słownik stereotypów i symboli ludowych".

Urodził się 19 września 1939 r. w Przemyślu (Kruhel Mały). W latach 1956-1961 studiował filologię polską na UMCS w Lublinie. W 1971 r. po obronie pracy na temat języka folkloru uzyskał stopień naukowy doktora. Habilitował się w 1978 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS na podstawie rozprawy poświęconej derywacji stylistycznej. W 1993 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Zawodowo był związany z UMCS, którego był profesorem. Stworzył tu dwa nowe kierunki studiów - filologię ukraińską i białoruską. Był współtwórcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu, członkiem-założycielem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, a do 2001 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu tej instytucji. 

Zasiadał w jury Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, licznych komitetach naukowych i kolegiach redakcyjnych.
Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał wielu nagród, medali, odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1989), Nagrodę Polcul Foundation (1989), Nagrodę im. Oscara Kolberga (1991), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1999), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2014), Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2016), Medal "Zasłużony dla Polszczyzny" (2016).

W latach 1962-1982 należał do ZSL. Od 1980 r. współtworzył uczelniane struktury NSZZ "Solidarność", był członkiem prezydium zarządu regionu, inicjatorem ruchu "Solidarność Rodzin". Za swoją działalność został internowany w grudniu 1981 r. od 1982 r. zaangażował się w podziemną działalność związku, w 1989 r. współtworzył lubelski Komitet Obywatelski. W latach 1992-2003 przewodniczył Fundacji Ruchu Solidarności Rodzin, której jednym ze statutowych celów jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pomoc uczącej się młodzieży. W latach 1990-2005 był członkiem kolejno ROAD, Unii Demokratycznej i Unii Wolności.
Przez lata związany był z Polskim Radiem, w latach 90-tych był przewodniczącym Rady Naukowej Radiowego Centrum Kultury Ludowej (RCKL). 

"Swoją przebogatą wiedzą, doświadczeniem i dobrym słowem pomagał w tworzeniu RCKL. Za co jesteśmy Mu dozgonnie wdzięczni. Strata tak dobrego naukowca i tak wspaniałego człowieka to strata nieodżałowana. Składamy szczere wyrazy współczucia Bliskim Jerzego Bartmińskiego" - napisali na Facebooku pracownicy Radiowego Centrum Kultury Ludowej.