​Nie żyje prof. Ariadna Gierek-Łapińska, wieloletnia szefowa ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Miała 82 lata. Była jedną z najważniejszych postaci polskiej okulistyki.

Prof. Ariadna Gierek-Łapińska w latach 1974-2007 kierowała Katedrą Okulistyki Śląskiej w Śląskiej Akademii Medycznej (dziś: Śląski Uniwersytet Medyczny). Przez 20 lat - do 2008 roku - była także dyrektorką Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.

Jest także autorką trzech patentów: przyrządu do usuwania ferromagnetycznych ciał obcych z oka, noża mikrochirurgicznego oraz skalpela okulistycznego.

Bez prof. Gierek-Łapińskiej mikrochirurgia okulistyczna zawitałaby do Polski znacznie później - napisał Śląski Uniwersytet Medyczny.

Profesor przeszła na emeryturę w 2008 roku. Jak podaje "Dziennik Zachodni", w ostatnim czasie ciężko chorowała.

Prywatnie była pierwszą żoną późniejszego europosła prof. Adama Gierka, syna Edwarda, pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sprawującego władzę w Polsce Ludowej w latach 1970-1980.