Nie rozpoczął się dziś proces prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego i jego poprzednika Wojciecha Kaczmarka, oskarżonych o narażenie miasta na stratę ok. 1,2 mln zł. Ich obrońcy złożyli wniosek o umorzenie sprawy ze względu na jej przedawnienie. Sąd rozpatrzy wniosek w poniedziałek.

W 1997 roku miasto Poznań zawarło porozumienie z przedstawicielami spółki Kupiec Poznański w sprawie wspólnej inwestycji - budowy nowoczesnego centrum handlowego. Miasto aportem wniosło do spółki grunty - ponad 3,6 tys. metrów kwadratowych terenu. Kupcy mieli wyłożyć pieniądze na budowę obiektu. Do 1998 roku miasto sprzedało kupcom udziały za ponad 3,4 mln zł. Centrum ostatecznie powstało w 2001 roku.

Za grunty wniesione do spółki Kupiec Poznański miasto otrzymało ponad 50 proc. udziałów. Zdaniem prokuratury, ich wycena - w momencie wnoszenia ich do spółki - była zaniżona, przez co mniejsza była także wartość udziałów, które miasto potem zbyło kupcom.