Polska wyraziła warunkową zgodę na obniżkę stawek VAT w Unii Europejskiej – powiedziała w Wiedniu minister finansów Zyta Gilowska. Oznacza to koniec blokady ustaleń na temat zmniejszenia podatku na niektóre usługi.

W zamian za zgodę Warszawy w Wiedniu podpisano memorandum zezwalające Polsce na stosowanie „elastycznej definicji” budownictwa społecznego. Oznacza to, że Polska będzie mogła stosować 7-procentowy VAT na mieszkania nawet po 2007 roku. Wtedy to upływa zapisany w traktacie akcesyjnym okres przejściowy. Na taki typ budownictwa bowiem niższe stawki obowiązują w UE bezterminowo. Polska zaś zdecyduje sama o tym, co rozumie pod pojęciem „budownictwa społecznego”.

Zadowolona z przyłączenia się Polski do porozumienia jest Komisja Europejska. - To bardzo zrównoważony kompromis, który przyniesie konkretne korzyści wszystkim krajom członkowskim - stwierdził Laszlo Kovacs, unijny komisarz ds. podatków.

Polski sprzeciw oznaczał, że usługi szewskie czy fryzjerskie w Unii zdrożeją. Warszawa była ostatnią stolicą, która nie akceptowała porozumienia podatkowego. By porozumienie weszło w życie, potrzebna była zgoda całej „25”.