Obowiązek rejestracji miejsca zamieszkania nie powinien być zmieniany – twierdzi specjalny zespół, który zajmował się przygotowaniem do zniesienia obowiązku meldunkowego. W czwartek jego rekomendacje mają trafić na Komitet Stały Rady Ministrów.

Zgodnie z obecną ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony 1 stycznia 2016 roku. Przyjęcie przez MSW rekomendacji zespołu oznaczałoby konieczność nowelizacji ustawy o ewidencji ludności.

Zespół zarekomendował pozostawienie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie - poinformowała rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych, Małgorzata Woźniak. Podkreśliła, że w trakcie prac Zespół określił ponad 100 ustaw i rozporządzeń, które wymagałyby zmiany w przypadku zniesienia obowiązku meldunkowego. Adres zamieszkania jest niezbędny do realizacji m.in.: organizacji wyborów; planowania obwodów szkolnych; realizacji powszechnego obowiązku obrony; określanie funduszy sołeckich i subwencji dla gmin; kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Ponadto również sami obywatele, na potrzeby postępowań sądowych, pozyskują dane o adresie z rejestru PESEL - wyjaśniła rzeczniczka. Dodała, że zespół zasugerował, by w przyszłości rejestr PESEL uzupełniony został o adres do korespondencji. Adres ten byłby gromadzony fakultatywnie.

W skład Zespołu weszli przedstawiciele wszystkich resortów, policji, straży pożarnej i Straży Granicznej, KPRM, Głównego Urzędu Statystycznego. W pracach brali również udział eksperci reprezentujący: Krajowe Biuro Wyborcze, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Urząd do Spraw Cudzoziemców, stronę samorządową.

(mn)