Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie przyjęli zaproszenia zarządu firmy na rozmowy ws. akcji pracowniczych i wejścia spółki na giełdę. Terminu kolejnych negocjacji na razie nie ma. Związkowcy nie chcą spotykać się z zarządem spółki. Chcą rozmawiać, jak dotąd, w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach.

Liczą, że wojewoda śląski wyznaczy termin takiego spotkania. Być może odbędzie się ono w piątek. Wielokrotnie mówiliśmy, że formuła bezpośrednich rozmów z zarządem wyczerpała się, tym bardziej, że mamy rozmawiać o sprawach, które nie są w gestii zarządu, a ministerstw: gospodarki i skarbu - powiedział wiceszef Solidarności w JSW Roman Brudziński.

Dodał, że związkowcy przekazali wojewodzie, a za jego pośrednictwem obu ministerstwom, projekt porozumienia dotyczącego zachowania tzw. władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW, gdy firma trafi na giełdę. Chodzi m.in. o odpowiednie zmiany w statucie spółki. Według Brudzińskiego, w środę projekt mają analizować grupy robocze w obu resortach. Chcielibyśmy, aby pod porozumieniem w tej sprawie, oprócz przedstawicieli ministerstw i związków z JSW, podpisali się także szefowie górniczych central związkowych - zapowiedział Brudziński.

W ostatni czwartek związkowcy parafowali tzw. porozumienie zbiorowe o zachowaniu uprawnień pracowniczych do czasu wejścia w życie nowego układu zbiorowego pracy. Częścią tej umowy są 10-letnie gwarancje zatrudnienia.

Kolejne porozumienie ma dotyczyć rozwiązań oferowanych załodze w związku z upublicznieniem ich firmy. Chodzi o darmowe akcje dla wszystkich pracowników (a nie tylko uprawnionych do tego ustawowo), możliwość zakupu dodatkowych akcji (więcej niż inni inwestorzy indywidualni) i otrzymania pożyczek na ten cel, a także możliwość spieniężenia akcji (poprzez pożyczki pod zastaw walorów) przed upływem 2-letniej blokady ich sprzedaży, przy zachowaniu prawa do dywidendy w tym okresie. Pracownicy uprawnieni otrzymają średnio 31,7 sztuk akcji, a nieuprawnieni ustawowo - średnio 19.

Kolejne - trzecie - porozumienie ma dotyczyć gwarancji zachowania przez Skarb Państwa władztwa korporacyjnego w JSW i innych spółkach węglowych, w przypadku ich prywatyzacji. Resort zapewnia, że państwo zachowa ponad 50 proc. akcji JSW. Ministerstwo Gospodarki w ubiegłym tygodniu przedstawiło związkom projekt zmian (głównie w statucie JSW), które zagwarantują władztwo korporacyjne państwa w firmie; związkowcy przedstawili natomiast własny projekt.