Ponad jedna czwarta maturzystów, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu dojrzałości, nie poradziła sobie z przygotowanymi zadaniami. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała wstępne informacje o wynikach. Najgorzej wypadła matura z matematyki, najlepiej z języków mniejszości narodowych. Poprawki odbędą się w sierpniu. Jeśli ktoś oblał dwa przedmioty, to kolejne podejście do egzaminu dopiero za rok.

Posłuchaj relacji reporterki RMF Fm, która odwiedziła CKE

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych (tj. z języka polskiego, matematyki i języka obcego) - jak poinformowała CKE na swojej stronie internetowej - przystąpiło 343 824 osoby, z których egzamin zdało 259 529, co stanowi 75,5 proc. ogółu.

Egzaminu maturalnego nie zdało 84 259 abiturientów - to prawie jedna czwarta wszystkich zdających. 59 965 osób będzie miało możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Zgodnie z przepisami maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu (pisemnego lub ustnego) ma prawo poprawić go pod koniec wakacji. Bez prawa powtarzania matury w tym roku pozostało 24 330 osób, czyli 7 proc. zdających.

Matury najlepiej zdawali uczniowie liceów ogólnokształcących - egzaminy zdało tam 86 proc. przystępujących do nich osób. Wyraźnie słabiej poszło uczniom techników - sukces odniosło tam 63 proc. uczniów. Najgorzej zaś maturę zdawali uczniowie liceów i techników uzupełniających - sukces w tych typach szkół odniosło odpowiednio 23 proc. i 19 proc.

Opublikowane przez komisję wyniki matur nie obejmują maturzystów zdających egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 15 września 2011 r.

W ubiegłym roku w czerwcu podając wstępne dane dotyczące wyników matur CKE podała, że egzaminy obowiązkowe zdało wówczas 81 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym w liceach ogólnokształcących 91 proc., w technikach - 70 proc. Gorzej matura wypadła w pozostałych typach szkół. W liceach profilowanych zdało ją 64 proc. maturzystów, w liceach uzupełniających - 37 proc., a w technikach uzupełniających - 43 proc.

Dane te nie uwzględniają osób, które w sierpniu poprawiły swoje wyniki przystępując do egzaminów poprawkowych.