Wiosną w miejscowości Nerwik koło Purdy na Warmii powstanie ptasie El Dorado. Na stawie, który ma 9 hektarów, usypane zostaną sztuczne wyspy, które mają przyciągnąć rybitwy: czarną i rzeczną.

Staw w miejscowości Nerwik z niewielkim terenem wokół jest od 2012 roku własnością Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Naszym celem jest wybudowanie tam takiego ptasiego "El Dorado". W tej chwili trwają prace ziemne związane z kształtowaniem dna, poziomu tego dna. Z urobku, który wybiera koparka będziemy starali się usypać co najmniej trzy wyspy - mówi Sebastian Menderski z PTOP w Olsztynie.

W grudniu zeszłego roku udało się zakończyć prace budowlane związane z budową dwóch zastawek wlotowych do napełniania i regulacji wody w stawie. Zastawki pozwolą na podniesienie poziomu wody i zachowanie odpowiednich warunków do gniazdowania ptaków. Zastawki zostały wybudowane z zachowaniem wszystkich norm i zaleceń związanych z utrzymaniem tzw. przepływu biologicznego. Chodzi o to, aby piętrząc wodę na cieku jakim jest Struga Nerwik nie zaburzyć migracji organizmów wodnych. W tym celu w jednym z szandorów wykonana jest tzw. przepławka, przez którą (mimo piętrzenia) będzie płynęła ciągle woda - mówi Menderski.

Ornitolodzy po napełnieniu stawu wodą chcą odtworzyć siedliska ptaków, które tam były wcześniej. A chodzi o rybitwy, głównie rybitwa czarna, ale także rzeczna. Rybitwy czarne gniazdują na roślinności wodnej, więc my tej całej roślinności nie zabierzemy, natomiast rybitwa rzeczna gniazduje na ziemi, więc dla nich będą wyspy - dodaje ornitolog.

Dodatkowym działaniem na stawie w Nerwiku będzie zarybianie gatunkami nieatrakcyjnymi dla człowieka, ale atrakcyjnymi dla zwierząt. To np. mały gatunek ryby - słonecznica. Staw i wyspy będzie można obserwować z wzgórza, które jest obok. Niedługo pojawi się tam druga tablica informacyjna.