Szczątki 15 powstańców listopadowych odkryto podczas budowy boiska w miejscowości Liw - informuje "Nasz Dziennik". Archeolodzy ustalili, że to szkielety uczestników zrywu z 1830 r. dzięki odnalezionym przy nich przedmiotach.

Znaleźliśmy m.in. guziki 20. Pułku Piechoty Liniowej, który podczas powstania listopadowego walczył w bitwie pod Liwcem z wojskami carskimi - mówi Adam Falis, archeolog biorący udział w pracach.  

Znaleziono także ołowiane kule z 1830 r.

Prace archeologiczne, prowadzone pod kierownictwem archeolog Bożeny Bryńczak z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, potrwają do końca lipca. W tym czasie mogą być dokonane kolejne odkrycia - zaznacza dziennik.

Szczątki powstańców listopadowych odnajdywane są bardzo rzadko, bo miejsc ich grzebania nie oznaczono trwałymi pomnikami. Krzyż na dawnych mogiłach w Liwie miejscowa ludność mogła postawić dopiero wiele lat po stoczonej tu bitwie, w 1897 r. - zauważa "NDz".  
 
W kwietniu 1831 r. pod Liwem starły się wojska polskie z armią carską feldmarszałka Iwana Dybicza, który ostatecznie zmuszony został do odwrotu. Walki były bardzo krwawe - poległo po kilkuset żołnierzy z obu stron - przypomina gazeta. 

(mpw)