Osoby ze zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu grypy powinny być bezzwłocznie leczone preparatami antywirusowymi - przypomina w zaleceniach dla lekarzy Ministerstwo Zdrowia. Resort podkreśla, że w większości przypadków grypa przebiega łagodnie, a podstawowy zestaw leków obniżających gorączkę i zmniejszający dolegliwości jest wystarczający.

Konsultacji z lekarzami koniecznie wymagają chorzy z objawami: gorączka powyżej 38,5 st. C, trwająca dłużej niż dwa dni, duszność spoczynkowa, obecność krwi w plwocinie, obniżenie ciśnienia krwi, znaczne osłabienie, zawroty głowy, zaniki świadomości, odwodnienie.

U osób ze zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby (kobiety w ciąży, noworodki i dzieci do drugiego roku życia, pacjenci z chorobami przewlekłymi, osoby powyżej 65. roku życia), należy bezzwłocznie stosować leczenie antywirusowe. U innych chorych jest ono koniecznie w ciężkim przebiegu grypy. W takich przypadkach wskazane jest leczenie szpitalne. Osoby z podejrzeniem zapalenie płuc powinny być niezwłocznie leczone antybiotykami i lekami przeciwwirusowymi.

W tym sezonie większość zachorowań na grypę wywołuje wirus A/H1N1, który staje się wirusem sezonowym.