Stały Przedstawiciel RP przy NATO Bogusław Winid 1 października zostanie wiceministrem spraw zagranicznych - potwierdza Polska Agencja Prasowa. Na jego miejsce do Brukseli pojedzie obecny wiceszef dyplomacji Jacek Najder.

Kandydaturę Najdera pod koniec lipca pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja spraw zagranicznych. W MSZ odpowiadał m.in. za sprawy związane z polityką bezpieczeństwa, koordynuje problematykę stosunków z Afganistanem, Pakistanem.

Bogusław Winid karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1991 roku w Departamencie Ameryki Północnej i Południowej MSZ. W latach 1992-1997 pełnił funkcję I sekretarza, a następnie radcy w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W październiku 1997 roku powrócił do Warszawy, gdzie objął funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ameryki Północnej i Południowej MSZ; od września 1998 był dyrektorem departamentu.

W sierpniu 2001 roku objął funkcję zastępcy szefa misji w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Po powrocie z Waszyngtonu w sierpniu 2006 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu ds. stosunków międzynarodowych w MON. 5 września 2007 roku Winid został Stałym Przedstawicielem RP przy NATO; funkcję tę ma pełnić do 30 września 2011 roku.