Są pierwsze projekty rozporządzeń do ustawy antyterrorystycznej, która właśnie wchodzi w życie - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Chodzi o regulacje dotyczące m.in. zakresu działań służb w związku z ogłoszeniem poszczególnych stopni alarmowych, a także o możliwości użycia wojska na terenie kraju w przypadku zagrożenia terrorystycznego. MSWiA robi wszystko, by rozporządzenia weszły w życie przed szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży.

Resort wymusił błyskawiczną ścieżkę konsultacji tych najważniejszych rozporządzeń. Na zrecenzowanie regulacji ministerstwa i służby mają dwa dni. Nienadesłanie opinii oznacza akceptację zapisów.

A te - w zależności od stopnia zagrożenia - przewidują m.in. wzmożoną kontrolę skupisk ludności, wprowadzenie ograniczeń komunikacyjnych, zakazywanie i odwoływanie zgromadzeń i imprez masowych.

W przypadku trzeciego i czwartego stopnia alertu terrorystycznego policję będzie mogło wesprzeć wojsko. Jeśli dojdzie do takich wspólnych działań funkcjonariuszy i żołnierzy, musi to być rejestrowane za pomocą kamer.


Zobacz projekt rozporządzenia ws. zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych.


Zobacz projekt rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania policji i wojska w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego.


(edbie)