Rzeczywista równość pomiędzy kobietami a mężczyznami na rynku pracy jest niezwykle ważna, dla nas to sprawy fundamentalne - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przypomniał podczas konferencji "Przedsiębiorcze kobiety", że według rankingu brytyjskiego ekonomicznego tygodnika "The Economist" Polska znajduje się na wysokiej pozycji jeśli chodzi o rolę kobiet w miejscu pracy.

Jesteśmy na bardzo wysokich pozycjach z punku widzenia pozycji kobiet w miejscu pracy, na piątym, szóstym, siódmym miejscu (...) biorąc pod uwagę takie parametry jak uczestnictwo kobiet w zarządzaniu, wynagrodzenie - powiedział Morawiecki.

Premier dodał, że udział pań na rynku pracy "to dla nas są sprawy fundamentalne". Żeby rzeczywiście była równość, była rzeczywista równość pomiędzy kobietami a mężczyznami na rynku pracy. To jest niezwykle ważne - zaznaczył.

Na początku ubiegłego roku "The Economist" opublikował szósty ranking krajów, w których kobiety mają największą szansę na równe traktowanie w pracy. Polska zajęła w nim siódme miejsce na 29 państw. Tworząc ranking, tygodnik brał pod uwagę takie kryteria jak: różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn, prawa macierzyńskie, reprezentację kobiet na kierowniczych stanowiskach w firmach oraz w parlamencie.

W 2017 roku Polska zajęła w rankingu piątą pozycję, w 2016 roku szóste, a w 2015 roku - czwarte miejsce.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, powołując się na raport pt.: "Polski biznes silny kobietami" zauważył, że 34 proc. wyższej kadry kierowniczej w polskich firmach stanowią kobiety, co daje nam pod tym względem trzecie miejsce w Europie (ex-aequo z Włochami). Pod tym względem lepsze są tylko Estonia i Łotwa (po 36 proc.). Badanie to przeprowadzono wśród menedżerów średniego i wyższego szczebla w 33 krajach w marcu 2018 roku. W Polsce przebadano 200 firm. Największy udział kobiet w biznesie odnotowano w krajach Azji Południowo-Wschodniej (47 proc. na Filipinach, 43 proc. w Indonezji, 42 proc. w Tajlandii); najniższy w Japonii (5 proc.) i Australii (15 proc.).

Kwieciński zaznaczył, że w skali świata odsetek kobiet, które osiągnęły sukces w tworzeniu innowacyjnych firm jest bardzo niski i wynosi niespełna 2-3 proc. Dlatego bardzo cieszymy się, że w Polsce rośnie liczba start-upów zarządzanych przez kobiety - powiedział. Podkreślił, że 60 proc. kobiet ma wyższe wykształcenie.