Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu skazał na 14 lat pozbawienia wolności 55-letniego mężczyznę za gwałt na córce, która miała mniej niż 15 lat, oraz wielokrotne jej molestowanie seksualne. Proces odbywał się przy drzwiach zamkniętych. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu skazał na 14 lat pozbawienia wolności 55-letniego mężczyznę za gwałt na córce, która miała mniej niż 15 lat, oraz wielokrotne jej molestowanie seksualne. Proces odbywał się przy drzwiach zamkniętych. Wyrok nie jest prawomocny.
Zdj. ilustracyjne /LEO THAL /PAP/KEYSTONE

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu prok. Andrzej Dubiel poinformował, że według ustaleń śledczych do przestępstw miało dochodzić w latach 1993-2016.

Zawiadomienie w tej sprawie złożyła córka mężczyzny, kiedy już była pełnoletnia. Po zawiadomieniu jej ojciec został zatrzymany i trafił do aresztu.

Oskarżony nadużywając stosunku zależności wynikającej z relacji ojciec-córka wielokrotnie dopuszczał się wobec niej zabronionych zachowań o charakterze seksualnym, w tym dopuścił się zgwałcenia - tłumaczył prok. Dubiel.

Sąd porzekł wobec oskarżonego także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej córki na odległość nie mniejszą niż 50 metrów przez okres 12 lat. Zasądził także od oskarżonego dla niej 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą się od niego odwołać.