O 2 procent spadło poparcie dla rządu i premiera - oto wynik najnowszych sondaży.

Gorzej oceniana jest też praca Sejmu i Senatu. Jedynie prezydent uzyskał niezmiennie wysokie notowania. Poparcie dla rządu jest tym większe - im wyższy jest poziom wykształcenia respondentów. Przeciwnicy rządu to głównie osoby wywodzące się z kręgów lewicowych. Tyle samo zwolenników, co przeciwników ma rząd i premier wśród rodaków o skłonnościach prawicowych. Coraz gorzej badani oceniają również politykę gospodarczą rządu. Na poprawę sytuacji ekonomicznej w kraju najczęściej liczą ludzie młodzi - uczniowie i studenci. Z większym pesymizmem na politykę gospodarczą rządu patrzą między innymi pracownicy fizyczni oraz rolnicy.

20:05