W tym roku po raz pierwszy zmalała liczba osób, które oszczędzają w tzw. III filarze. Indywidualne konta emerytalne (IKE) zamknęło ponad 120 tys. Polaków – pisze "Gazeta Wyborcza".

Dziennik przypomina, że na emeryturę możemy oszczędzać w III filarze już od czterech lat; to dobrowolny wkład, aby świadczenie było wyższe. Zachętą do tej formy oszczędzania jest zwolnienie z tzw. podatku Belki. Mimo to IKE od początku nie cieszyły się dużym zainteresowaniem Polaków

W tym roku z IKE wycofało się przeszło 120 tys. osób W tym czasie nowe konto założyło jedynie 45 tys. W efekcie liczba wszystkich oszczędzających zmalała do 840 tys. W sumie na IKE odłożyliśmy dotąd zaledwie nieco ponad 1,5 mld zł. W skali roku ubyło blisko 400 mln zł.