W przyszłym roku do wojska pójdzie o 10 tysięcy poborowych mniej – zapowiedział minister obrony Aleksander Szczygło. Szef MON przewiduje również podwyżki żołdu żołnierzy służby zasadniczej od października br. i zróżnicowanie dodatków dla żołnierzy zawodowych.

W przyszłym roku zmniejszymy pobór o 10 tysięcy, zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone na uzawodowienie wybranych batalionów - powiedział Szczygło w Kosowie. Dodał, że pobór będzie stopniowo zmniejszany i zawieszony w 2012-13 roku, gdy – według planów rządu – polska armia ma się stać w pełni profesjonalna. Obecnie do wojska wciela się co roku ok. 70 tys. poborowych.

Szczygło poinformował, że od października żołd szeregowców zostanie podniesiony ze 150 do 200 zł. Dodał, że MON ma plan wprowadzenia dodatków dla żołnierzy zawodowych w zależności nie tylko od stopnia, ale i pełnionej przez nich funkcji.