Dla większości młodych Polaków nie istnieje pojęcie dobra wspólnego. Niewielu poczuwa się również do zobowiązań wobec swojego kraju, regionu czy miejscowości - donosi "Gazeta Wyborcza", powołując się na wyniki badań.

Wielu młodych Polaków uważa, że można nie płacić abonamentu RTV czy podatków. Dopuszczalne jest, ich zdaniem, ściąganie na egzaminach, a także ściąganie nielegalnej muzyki i filmów z Internetu.

79 procent młodych odczuwa zobowiązania wobec swojej rodziny, a 45 procent twierdzi, że ma je wobec siebie samych. Blisko jedna trzecia poczuwa się do zobowiązań wobec przyjaciół, a 18 procent - wobec pracodawcy. Tylko co dziesiąty uważa natomiast, że ma obowiązki wobec ojczyzny.

Wśród młodych ludzi przeważa grupa materialistycznych hedonistów - komentuje psycholog społeczny prof. Janusz Czapiński.