Młodzi Polacy częściej mieszkają pod wspólnym dachem z rodzicami niż ich rówieśnicy w innych krajach UE - wynika z najnowszych danych unijnego biura statystycznego Eurostat. Najbardziej wyemancypowani są mieszkańcy Północy, najmniej zaś - Słoweńcy, Słowacy i Grecy.

Z danych Eurostatu wynika, że w grupie 25-34-latków 30 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn w Polsce mieszka wciąż z rodzicami. Unijna średnia to odpowiednio 20 i 32 proc. Tymczasem w krajach nordyckich: Danii, Finlandii i Szwecji odsetek kobiet, które nie opuściły domu rodzinnego, nie przekracza 0,5-2 proc., mężczyzn zaś - 3-8 proc.

Natomiast na Słowacji, w Słowenii i Grecji z rodzicami mieszka wciąż 42-36 proc. kobiet w wieku 25-34 lata. Jeśli chodzi o mężczyzn, najczęściej w rodzinnym domu pozostają Bułgarzy, Słoweńcy, Grecy i Słowacy (61-56 proc.). Eurostat nie podaje, czy dzieje się tak z wyboru, czy też raczej z konieczności.

Chęć (i możliwości) szybkiego uniezależnienia się od rodziców widać już wśród obywateli krajów nordyckich w wieku 18-24 lata. W Danii tylko 27 proc. kobiet i 40 proc. mężczyzn w tym wieku mieszka wciąż z rodzicami, w Finlandii odpowiednio 32 i 50 proc., a w Szwecji - 37 i 40 proc. Na Malcie, Słowacji i w Słowenii ten odsetek zarówno w przypadku kobiet i mężczyzn przekracza 90 proc.

Dla pozostawania w domu duże znaczenie ma to, czy młodzi ludzie kontynuują jeszcze naukę - wśród mieszkających z rodzicami 55 proc. uczy się albo studiuje; w Polsce ten odsetek sięga 65 proc. Okazuje się też, że praca zarobkowa niekoniecznie pozwala na wyprowadzkę z domu rodzinnego - 51 proc. młodych Europejczyków w wieku 18-34 lata mieszkających z rodzicami ma stałą albo dorywczą pracę.