​"Szukamy inwestora dla LOT, a także perspektyw zacieśnienia współpracy na dalekowschodnim i europejskim rynku lotniczym" - powiedział wiceszef resortu Skarbu Państwa Mikołaj Wild, który będzie towarzyszył szefowi MSZ Witoldowi Waszczykowskiemu podczas jego wizyty w Chinach pod koniec kwietnia. Kluczowe ma być utrzymanie tożsamości polskich linii lotniczych - podkreśla.

​"Szukamy inwestora dla LOT, a także perspektyw zacieśnienia współpracy na dalekowschodnim i europejskim rynku lotniczym" - powiedział wiceszef resortu Skarbu Państwa Mikołaj Wild, który będzie towarzyszył szefowi MSZ Witoldowi Waszczykowskiemu podczas jego wizyty w Chinach pod koniec kwietnia. Kluczowe ma być utrzymanie tożsamości polskich linii lotniczych - podkreśla.
PLL LOT opracuje stategię rozwoju na następne lata (zdj. ilustracyjne) /Tomasz Gzell /PAP

W trakcie planowanej na 24-27 kwietnia wizyty w Chinach przewidziane są rozmowy z przedstawicielami chińskich środowisk gospodarczych, w tym z branży lotniczej.  

Kluczowe dla nas znaczenie ma utrzymanie tożsamości LOT. Mówimy zresztą nie tylko o poszukiwaniu inwestora, lecz także o perspektywach zacieśnienia współpracy na dalekowschodnim i europejskim rynku lotniczym. Pole dla wspólnych przedsięwzięć jest znaczne, a wchodzące w grę korzyści bardzo obiecujące dla każdej ze stron - powiedział PAP Wild.

Ministerstwo Skarbu Państwa powinno zachować kontrolę nad PLL LOT, a najlepszą opcją dla spółki wydaje się być pozyskanie inwestora finansowego - głosi komunikat MSP.

Zarząd PLL LOT przygotowuje nowy, kompleksowy plan dla spółki, który ma wyznaczyć najważniejsze kierunki rozwoju i pozwoli systematycznie budować jej wartość. Ma on dotyczyć m.in. analizy siatki połączeń. Strategia spółki na najbliższe lata ma zostać przedstawiona ministrowi skarbu.

Opracowana i przyjęta w grudniu 2015 r. przez poprzedni zarząd strategia podlega obecnie weryfikacji. Zarząd zakłada przedstawienie radzie nadzorczej zaktualizowanej strategii na przełomie maja i czerwca
- mówił Grzegorczyk.

Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa, który posiada 99,82 proc. akcji, TFS Silesia - 0,144 proc. akcji oraz pracownicy - 0,036 proc. akcji.


(dp)