Inwestycje komunalne w odprowadzanie i oczyszczanie ścieków pochłoną do 2023 r. 10,5 mld zł - informuje "Puls Biznesu".

Resort środowiska przedstawił projekt rozporządzenia dotyczącego odprowadzania ścieków dostosowujący polskie przepisy do unijnej dyrektywy ściekowej. Polska wadliwie ją wdrożyła, więc nasze prawo zakwestionowała Bruksela.

Wdrożenie nowych norm ściekowych będzie słono kosztować. Razem z dotacją unijną na inwestycje komunalne wydatki sięgną do 2023 r. aż 10,5 mld zł. Konieczne jest wprowadzenie podwyższonych standardów oczyszczania biogenów w 726 oczyszczalniach, zlokalizowanych w 380 gminach.

Przewidziane w projekcie nakłady samorządów na te inwestycje sięgną 918 mln zł. Niespełna 400 mln zł wyniosą pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ponad 200 mln zł przeznaczy on na dopłaty do oprocentowania kredytów i wykupu samorządowych obligacji.

Najwięcej, bo aż 8,6 mld zł, sięgnie natomiast dotacja na gospodarkę wodno-ściekową z programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20. Z tego 7,8 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje komunalne.

(mal)