Do Archiwum Państwowego w Szczecinie przekazano gazety, mapy i rachunki firmowe z pochodzące z lat 30-tych XX wieku. Dokumenty należały do Theodora Nierhoffa, który był przedsiębiorcą zajmującym się obrotem drewnem w niemieckim Stettinie. Pamiątki zostały odnalezione przez mieszkańca Szczecina podczas remontu domu ul. Wojska Polskiego 79.

Wśród znalezionych przedmiotów były także dwie małe szklane buteleczki prawdopodobnie po lekarstwach oraz naczynie, z którego karmiono niemowlęta. Dzięki odnalezionej wizytówce archiwiści dowiedzieli się, że przedmioty należały do Theodora Nierhoffa. Jego tożsamość dodatkowo została potwierdzona w księgach adresowych Szczecina, które są gromadzone od 1829 roku.

Niewiele wiemy o samym Nierhoffie, oprócz tego, że mieszkał przy Falkenwalderstrasse 79e. W księgach adresowych napisano, że był on właścicielem domu. Być może uda się zdobyć dodatkowe informacje, ale musimy przeszukać opracowania z okresu międzywojennego, gdzie znajdują się reklamy firm. Badacze będą także przeglądać gazety z tamtego czasu "Stettiner General Anzeiger" czy "Pommersche Zetung"- wyjaśniła Maria Frankel, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Dzięki odnalezionym rachunkom wiadomo, że Nierhoff był przedsiębiorcą. Zajmował się obrotem drewna. 

(just.)