Rada Miasta Szczecin uchyliła chwałę ws. opłaty od posiadania psów. Obecnie właściciel za każdego psa musi zapłacić 50 zł rocznie.

Uchwała miała wejść w życie od stycznia. Zgodnie z zapisem obowiązywały od niej odstępstwa. Z opłat zwolnieni są m.in. właściciele psów asystujących, wysterylizowanych, wykastrowanych oraz nabytych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W uzasadnieniu uchwały uchylającej wskazano, że "zwolnienia obejmują aktualnie znaczną część psów w Szczecinie. Równocześnie, (...) organ podatkowy ma obowiązek przeprowadzić pełne postępowanie podatkowe (...). W zestawieniu z kosztami pracy pracowników organu podatkowego, powoduje to, że pobór opłaty jest praktycznie nieefektywny ekonomicznie w jej obecnej wysokości".

W efekcie bilans ekonomiczny wskazywał, że koszty poboru opłaty przewyższają realne wpływy - stąd decyzja o uchyleniu ustawy.

Z opłat za posiadanie psa zrezygnowały już inne miasta, m.in. Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Wrocław, Katowice.