Polska zgłosiła kandydaturę Michała Kurtyki, ministra klimatu i środowiska na stanowisko Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na kadencję 2021-2026 - poinformował we wtorek resort. Proces wyboru nowego Sekretarza Generalnego może potrwać do 1 marca 2021 roku.

Obecny sekretarz generalny OECD meksykanin Jose Angela Gurría kończy swoją kadencję w czerwcu 2021 r. Polski rząd zgłosił kandydaturę Michała Kurtyki. Proces wyboru nowego Sekretarza Generalnego rozpocznie się 1 listopada i może potrwać do 1 marca 2021 roku.

Jak wskazuje resort klimatu i środowiska, Michał Kurtyka jest rozpoznawalny na arenie międzynarodowej dzięki swojej unikalnej umiejętności budowania konsensusu. Jako Prezydent konferencji klimatycznej ONZ COP24 doprowadził do przyjęcia przez 196 państw świata oraz UE biorących udział w obradach dokumentu Katowice Rulebook, umożliwiającego implementację Porozumienia paryskiego.

Michał Kurtyka został także wybrany Przewodniczącym Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) na szczeblu ministerialnym w 2019 r. Przyczynił się do przyjęcia wspólnego komunikatu - IEA Ministerial Communiqué, który pogodził różne oczekiwania Państw Członkowskich Organizacji, co nie udało się w ciągu poprzednich 10 lat. Michał Kurtyka przewodniczył również w latach 2016-2017 pracom IEA w obszarze przygotowania całościowej reformy finansowej Agencji "Long Term Financial Health", która umożliwiła zrównoważone finansowanie działalności IEA - przypomniano.

W komunikacie dodano, że w cieniu pandemii koronawirusa, szef resortu klimatu i środowiska zaproponował w swoim programie dla OECD wprowadzenie projektu odbudowy gospodarczej "New Growth", który będzie służył kreowaniu lepszej jakości życia dla społeczeństw.

Nawet w trakcie kryzysu, musimy myśleć o przyszłości i budować gospodarkę odporną na kolejne wstrząsy - powiedział, cytowany w komunikacie Kurtyka.

OECD jest międzynarodową organizacją gospodarczą z siedzibą w Paryżu, utworzoną w 1961 r. Polska jest członkiem organizacji od 1996 r. Misją OECD jest poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązań politycznych i gospodarczych, mających na celu poprawę jakości życia ludzi na świecie. Organizacja prowadzi też prace badawcze oraz koncepcyjne skupiające się na najważniejszych zagadnieniach społecznych oraz gospodarczych.