"W oczywisty i rażący sposób sprzeczne z konstytucją" - tak Trybunał Konstytucyjny ocenił przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym. Chodzi o określanie w rozporządzeniu, a nie ustawie, zasad przyznawania dotacji uczelniom niepublicznym. Jak zapewnia minister szkolnictwa wyższego, orzeczenie TK nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie uczelni prywatnych.

Sędziowie wytknęli ustawodawcom trwający od wielu lat bałagan. Zarzucili im też tolerowanie stanu, w którym zasady przyznawania dotacji miał regulować rozporządzeniem minister szkolnictwa wyższego zamiast Sejm ustawą.

Rozporządzeniem, które nie dość, że nakazuje ministrowi zastosowanie nieprawidłowej formy regulacji, czyli wydania rozporządzenia zamiast ustawy, to jeszcze pozostawia mu całkowitą swobodę decydowania o treści aktu wykonawczego, który przez to staje się samoistnym źródłem prawa, które następnie ten sam minister miał wykonywać - powiedział sędzia Wojciech Hermeliński.

Obrazu chaosu dopełnia jeszcze to, że minister przez 8 lat nie wydał rozporządzenia. Jest za to gotowy projekt zmian w ustawie. 

Ministerstwo: Orzeczenie bez wpływu na działanie uczelni prywatnych

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnego wpływu ma funkcjonowanie uczelni niepublicznych - zapewnia minister szkolnictwa wyższego. Zdaniem Trybunału, podział dotacji dla uczelni niepublicznych musi być określony w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Tyle że ministerstwo nie dotuje w żaden sposób studiów pierwszego i drugiego stopnia w szkołach prywatnych, a więc - jak mówi wiceminister Marek Ratajczak - wyrok Trybunału w tej sprawie nic nie zmienia.

Trybunał wypowiedział się na temat delegacji, która dotyczy czegoś - mówiąc niezbyt ładnie - czego nie ma - mówi wiceminister. Dodaje, że pomoc materialna, choćby dla studentów uczelni niepublicznych nie zmienia się, bo tego nie dotyczył wyrok Trybunału. Deklaruje, że ministerstwo dopiero przygotowuje ustawę o ewentualnym wsparciu uczelni niepublicznych w kształceniu studentów. Projekt dopiero w grudniu będzie rozpatrywany przez rząd.

(mal, MRod)