Prawie 15 milionów ton azbestu zalega w budynkach na terenie całego kraju. Z tego aż 2,5 miliona w samym województwie mazowieckim. Na jednego mieszkańca regionu przypada jeden kilogram rakotwórczego materiału. Urząd Marszałkowski zadecydował, że czas pozbyć się tego problemu.

W wojnie z azbestem zostaną wytoczone ciężkie działa, czyli prawo, nowoczesna technika i pieniądze. Na usunięcie z budynków wszelkich elementów azbestowych w tym roku zostaną przeznaczone 2 miliony 600 tysięcy złotych, w przyszłym – prawie 7 milionów.

Mieszkańcy mają obowiązek powiadamiać samorząd, że w zamieszkałych przez nich budynkach są elementy zawierające ten rakotwórczy materiał. Wówczas przyjeżdża specjalna ekipa, która zdejmuje azbest i zabiera go na składowisko odpadów.

Walka niestety będzie długa, bo ostatni gram mazowieckiego azbestu ma zostać usunięty za 23 lata.