Strefa czystego transportu (SCT) to wydzielony przez lokalne władze obszar, do którego wjechać mogą tylko niskoemisyjne pojazdy. Od środy, 4 maja, obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Za brak naklejki grozi mandat. Jest jednak dobra informacja: na razie nikt takiego mandatu nie otrzyma, ponieważ... w Polsce nie ma SCT.

Za brak naklejki na kierowcę może zostać nałożony mandat w wysokości 500 zł.

Teoria

Najpierw teoria. Jak informuje ministerstwo, "dzięki wprowadzonym zmianom posiadacze nisko i zeroemisyjnych pojazdów, którzy nie mają specjalnych tablic, będą mogli wjeżdżać do stref w całej Polsce".

Łatwiej będzie też posiadaczom aut, które zostaną uznane za dopuszczone do wjazdu w różnych gminach w Polsce - jeśli ich pojazd będzie spełniał wymagania z innej gminy, która wydała naklejkę - informuje ministerstwo.

Jak zapewnia, będzie to możliwe do stwierdzenia na podstawie roku produkcji lub rodzaju paliwa.

Cytat

Warto zaznaczyć, że pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, są zwolnione od zakazu wjazdu na mocy ustawy
- czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Nalepkę umieszcza się w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Sposób wydawania naklejek określi rada gminy w uchwale, w której ustanowi strefę.

Praktyka

Tyle teorii, teraz praktyka. W Polsce nie ma obecnie żadnych stref czystego transportu.

Od grudnia 2018 roku do września 2019 r. taka strefa obowiązywała na krakowskim Kazimierzu. Zrezygnowano z niej po wielu negatywnych opiniach mieszkańców i przedsiębiorców oraz wprowadzeniu wielu wyjątków.

Obecnie Kraków pracuje nad nowym projektem uchwały w tej sprawie, a krakowska SCT ma ruszyć w 2023 roku.

Jak informuje Autokult.pl, wprowadzenie SCT deklaruje również Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa czy Wrocław.

Strefa czystego transportu w Krakowie

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) podaje, że strefa czystego transportu miałaby obowiązywać od 1 marca 2023 roku.

Proponowany obszar SCT w pierwszym etapie dotyczyłby ścisłego centrum Krakowa, którego granicami mają być ulice:

 • Konopnickiej,
 • Powstańców Śląskich,
 • Klimeckiego,
 • Wita Stwosza,
 • Słowackiego,
 • Mickiewicza.

Od 17 marca do 13 maja 2022 r. trwają konsultacje społeczne. W ich ramach odbyły się spotkania informacyjno-warsztatowe z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Zaplanowano również dyżury telefoniczne (tel. 12 616 86 68):

 • 9 maja - godz. 17-19,
 • 10 maja - godz. 10-12,
 • 11 maja - godz. 17-19,
 • 12 maja - godz. 10-12,
 • 13 maja - godz. 14-16.

Po zakończeniu konsultacji projekt uchwały o Strefie Czystego Transportu będzie dopracowany i skierowany do Rady Miasta Krakowa - informuje ZTP.

Z czego składa się naklejka?

Co oznaczają informacje umieszczone na naklejce? "Rok produkcji" oznacza rok produkcji pojazdu, na którym jest naklejone oznakowanie.

Rodzajów paliwa jest kilkanaście:

 • P - benzyna,
 • D - olej napędowy,
 • M - mieszanka (paliwo-olej),
 • LPG - gaz płynny (propan-butan),
 • CNG - gaz ziemny sprężony (metan),
 • H - wodór,
 • LNG - gaz ziemny skroplony (metan),
 • BD - biodiesel,
 • E85 - etanol,
 • EE - energia elektryczna,
 • 999 - inne.

"Wyłączenie gminne" oznacza informację, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu.

Poniżej powinna zostać zawarta informacja o nazwie gminy ustanawiającej strefę czystego transportu i numer rejestracyjny pojazdu.

Na samym dole naklejki znajduje się znak drogowy D-54.