Rząd zaostrza przepisy drogowe! Wśród zmian, które właśnie przyjęła Rada Ministrów znalazły się między innymi mandaty do 5 tysięcy złotych za przekroczenie prędkości. Ponadto wyższe ma być OC dla piratów drogowych. Pojawia się także założenie, by sprawca śmiertelnego wypadku opłacał rentę dla rodziny ofiary.

Centrum Informacyjne Rządu po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów poinformowało, że ministrowie przyjęli kierunki zmian w prawie o ruchu drogowym.

Najważniejsze rozwiązania:

  • podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych oraz podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym.
  • podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy mandat będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Ponadto rządzący chcą, aby:

  • renty dla rodzin ofiar były przyznawane w procesie karnym automatycznie, bez konieczności wniosku pokrzywdzonych czy prokuratora.
  • wzrosła maksymalna liczba punktów karnych. Za jedno naruszenie przepisów będzie można ich dostać aż 15
  • punkty karne kasowały się dopiero po dwóch latach, a nie po roku. Nie będzie można zmniejszyć ich liczby dzięki specjalnym szkoleniom.

Na celowniku pijani kierowcy

Kierunkowo rząd uzgodnił również zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości.

Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:

  • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
  • przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
  • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.


Zaproponowano także wprowadzenie instytucji czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia: czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na trzy miesiące; wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

W nowych przepisach rząd uzasadnił również wysokość składki OC od liczby punktów karnych: umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 roku doszło do 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W ich wyniku 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, prawie 90 proc. wypadków spowodowali kierowcy.

W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod wpływem alkoholu stanowili 7,9 proc.