Ósmego sierpnia - w dniu inauguracji olimpiady w Pekinie - w Małopolsce będzie obchodzony dzień solidarności z chińskimi ofiarami w Tybecie. Tego dnia na budynkach samorządowych zostaną wywieszone tybetańskie flagi. Taką rezolucję przyjęli radni sejmiku wojewódzkiego.

Nie wszystkim jednak rezolucja się spodobała. Już na początku dyskusji próbowali ją storpedować radni Ligi Polskich Rodzin. Według nich, kwestia Tybetu, to sprawa tylko medialna, a Małopolska nie powinna się angażować w sprawy międzynarodowe.

Może pan marszałek zaproponuje krok dalej, abyśmy konkurencyjną olimpiadę zwołali w Małopolsce, gdyż w Chinach są łamane prawa człowieka - prowokacyjnie pytał Piotr Stachura z LPR-u. Jego opinię skrytykowali wszyscy inni radni. Burzliwe obrady w Krakowie obserwował reporter RMF FM Maciej Grzyb:

Po godzinnej dyskusji radni rezolucję przegłosowali, uznając 8 sierpnia Małopolskim Dniem Solidarności z Tybetem.