Czesław Małkowski nie jest już prezydentem Olsztyna. Dzisiaj podejrzewany o gwałt i molestowanie urzędnik formalnie stracił stanowisko. W niedzielnym referendum opowiedzieli się za tym mieszkańcy miasta.

Automatycznie stanowiska stracili też zastępcy Małkowskiego. Komisarza, który do czasu nowych wyborów będzie kierował Olsztynem, wyznaczy premier.