​Ponad 1400 osób z kopalni Krupiński w Suszcu do końca miesiąca ma zostać przeniesionych do innych zakładów. Część z nich zdecydowała się na urlopy górnicze lub jednorazowe odprawy. Pod koniec marca przynosząca straty kopalnia Krupiński ma zostać przeniesiona do spółki restrukturyzacyjnej.

Majątek kopalni - zarówno ten z dołu, jak i z powierzchni - został już policzony i teraz czeka na wycenę specjalistycznej firmy. Wiadomo, że większość maszyn i urządzeń ma być przekazana do innych kopalń Jastrzebskiej Spółki Węglowej. Pozostałą część majątku ma przejąć spółka restrukturyzacyjna.

Górnicy przenoszeni są do 4 kopalń spółki. Na razie miejsce pracy zmieniło ponad 300 osób. W zdecydowanej większości udało się przenieść całe brygady, razem z dozorem.

Przeniesienie odbywa się automatycznie - nie trzeba zmieniać umowy o pracę, a wszyscy mają zapewnione gwarancje zatrudnienia.

Przez 10 ostatnich lat JSW dopłaciła do wydobycia w Krupińskim około miliarda złotych.

(łł)